Son 3CE Soft Lip Lacquer (New)

240,000VND

Son 3CE Soft Lip Lacquer không phải son bóng, cũng không phải son lì khô, mà là phiên bản nâng cấp của son lì truyền thống: lì vừa phải, có độ trơn mềm nhất định chứ không lì khô hẳn trên môi.