Má Hồng 3CE Blush Cushion

305,000VND

Má Hồng 3CE Blush Cushion – sản phẩm mới nhất của 3CE giúp đôi má của nàng ửng hồng tự nhiên với dạng cushion. Ưu điểm của em ấy là lâu trôi hơn má hồng dạng phấn. Nàng dễ dàng điều chỉnh, chất kem không đậm như phấn nên không sợ quá tay đâu nha