𝑷𝒉𝒂̂́𝒏 𝑴𝒂̆́𝒕 𝟏𝟎 𝑶̂ 𝑹𝒐𝒎&𝒏𝒅 𝑩𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆 #𝟎𝟖 𝑷𝒆𝒂𝒄𝒉 𝑫𝒂𝒉𝒍𝒊𝒂 𝑮𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏

345,000VND

Xuất xứ: Hàn Quốc

Trọng lượng: 8,1g

𝐍𝐨.𝟎𝟖 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐃𝐚𝐡𝐥𝐢𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 là tông màu cam đào đầy ngọt ngào và dễ thương