𝑵𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒐́𝒄 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒖̛𝒐̛̉𝒊 𝑪𝒐𝑪𝒐𝒐𝒏( 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑

135,000VND

 Dung tích: 140ml

Xuất xứ: Việt Nam