𝑵𝑼̛𝑶̛́𝑪 𝑻𝑨̂̉𝒀 𝑻𝑹𝑨𝑵𝑮 𝑷𝑹𝑬𝑻𝑻𝒀 𝑺𝑲𝑰𝑵 𝑪𝑳𝑬𝑨𝑵𝑺𝑰𝑵𝑮 𝑾𝑨𝑻𝑬𝑹

160,000VND185,000VND

Thương hiệu :Prettyskin

Xuất xứ: Hàn Quốc