𝑴𝑨̣̆𝑻 𝑵𝑨̣ 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑯𝑬𝑨𝑳 𝑻𝑶̂̉𝑵𝑮 𝑯𝑶̛̣𝑷 𝑴𝑨̂̃𝑼 𝑴𝑶̛́𝑰

18,000VND

𝑴𝑨̣̆𝑻 𝑵𝑨̣ 𝑴𝑬𝑫𝑰𝑯𝑬𝑨𝑳 𝑻𝑶̂̉𝑵𝑮 𝑯𝑶̛̣𝑷 𝑴𝑨̂̃𝑼 𝑴𝑶̛́𝑰

Xuất xứ: Hàn Quốc

Thương Hiệu: Mediheal

Dung tích: 20ml